Pristupačnost

Image

Misija i povijest knjižnice

Misija knjižnice

Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina sa svojom ustrojbenom jedinicom - Knjižničnom stanicom Brestovec Orehovički jest kulturna i javna ustanova namijenjena cjelokupnom stanovništvu s područja Općine Bedekovčina i okolice, a služi u svrhu podizanja općeg obrazovanja, informiranja i kulture, poticanja stručnog i znanstvenog rada te kreativnosti i osobnog razvitka pojedinca.

Kao knjižničari nastojimo u što većoj mjeri, obzirom na raspoloživa sredstva i ljudske resurse, odgovoriti na potrebe naših korisnika (ne samo članova) u našoj Općini i šire. Glavna uloga nam je omogućiti pristup što širem opsegu pisanog znanja, pomoći u pristupu pouzdanih informacija i znanja (u današnjem dobu vrednovanje informacija predstavlja izazov naše struke), poticati kulturu čitanja i stvarati čitateljsku publiku, ponuditi knjižnicu kao mjesto razonode, istraživanja, neformalnog obrazovanja i kulturnih događanja. U cilju nam je poraditi na trenutnim kritičkim točkama u poslovanju knjižnice koje nisu usklađene sa Standardima za narodne knjižnice kako bi što bolje odgovorili na izazove digitalnog vremena i njegovali važnost knjižnice u životu zajednice.

Povijest knjižnice

2018. godine obilježeno je 85 godina od prve inicijative osnivanja prve knjižnice i čitaonice na području Općine Bedekovčina. Knjižnica je otvorena u prostorijama Prosvjetnog društva Magdalenić 07. prosinca 1933. godine, a prostor čitaonice nalazio se u crkvenoj kući u neposrednoj blizini škole. Čitaonicu je besplatno ustupio tadašnji župnik Janko Dumbović. Pravila čitaonice pročitana su 8. prosinca 1933. u tadašnjoj osnovnoj školi, a pravila su sastavili glavni inicijatori tog događaja: upravitelj škole Franjo Plevnik, učitelj Dragutin Krčelić i župnik Janko Dumbović. Osnovana čitaonica raspolagala je lijepim brojem poučnih, zabavnih i gospodarskih knjiga.


Odlukom Hrvatske banske uprave koja je stigla 21. ožujka 1934. godine, zabranjuje se osnivanje Narodne čitaonice u Bedekovčini s obrazloženjem da osnivači ne pružaju jamstvo da će razvijati rad prema priloženim pravilima. Uložena je i žalba Ministarstvu unutarnjih poslova u Beogradu, no konačna odluka stiže 15. studenoga 1934., kojom se definitivno zabranjuje osnivanje čitaonice u Bedekovčini. Nakon toga čekalo se punih 20 godina do ponovnog osnivanja.


Narodno sveučilište Bedekovčina osnovano je 1954. godine pod čijim okriljem počinje raditi i knjižnica Bedekovčina. Knjižni fond kojim je knjižnica raspolagala bio je 3.141 knjiga i 12 naslova periodike. Godine 1965. Zabok postaje općinsko središte, a knjižnica prelazi u nadležnost Narodnog sveučilišta Zabok. Punih 30 godina djeluje u tom sastavu. Prostori tadašnje knjižnice bili su u centru Bedekovčine, poznati pod imenom „Malča“, a 1977. godine knjižnice se seli u novoizgrađeni objekt, također u centru mjesta, na 70 m² i s fondom od 5.880 knjiga. Općina Bedekovčina postaje samostalna 1995. i knjižnica prelazi u nadležnost Općine Bedekovčina. Status samostalne ustanove dobiva 23. studenog 2005., kada knjižni fond broji 11 616 knjiga i opslužuje oko 700 korisnika godišnje.


Tijekom godine organiziraju se pedagoško-edukativne aktivnosti, različiti kulturni sadržaji i radionice. U našoj knjižnici gostovala su mnoga poznata književna i glazbena imena: Ana, Viktor i Silvije Vidović, Sanja Pilić, Enes Kišević, Mladen Kušec, Želimir Hercigonja, Sanja Polak, Božica Brkan, Maja Brajko Livaković, Silvija Šesto, Nevenka Videk, Sanja Lovrenčić, Hrvoje Kovačević, Zvonko Varošanec. U novije vrijeme našoj čitateljskoj publici predstavljali su se: Jelena Hrvoj, Kristijan Novak, Nena Lončar, Jelena Pervan, Vlatka Planina, Vladimira Becić, Marko Gregur, Ana Đokić, Vladimir Cvetković Sever, Sanja Ždralović, Nikolina Manojlović-Vračar, Inna Moore i brojni drugi. Knjižnica osim promocija i predstavljanja autora i djela, organizira edukativna predavanja i tematske radionice za odrasle i djecu.


Knjižnica danas (2023. godina) u fondu sadržava preko 23074 knjiga, te 1244 upisanih korisnika u bazu članova. Od 2019. g. u okviru općinske knjižnice otvorena je Knjižnična stanica Brestovec Orehovički s fondom od oko 850 jedinica knjižnične građe. Otvorenost stanice je 6 sati tjedno, te je olakšan pristup građe mještanima/članovima iz udaljenijih dijelova Općine. Za sada smo jedina knjižnica u Krapinsko-zagorskoj županiji koja ima ustrojbenu jedinicu toga tipa.

Naši članovi mogu pratiti novosti putem društvenih mreža knjižnice Knjiznicabedekovcina te mrežnih stranica knjižnice: http://knjiznica-bedekovcina.hr.

Također katalog knjiga dostupan je i pretraživ preko https://Library.foi.hr/lib/index.php?B=99.

U knjižnici od 2018. g. zaposlene su dvije djelatnice – diplomirane knjižničarke. 

Image

Kontakt

(049) 213 656
Trg Ante Starčevića 3, 49221 Bedekovčina

Katalog

Novi naslovi, najčitanije knjige, najbolji način za pretražiti fond knjižnice: https://library.foi.hr/lib

Članstvo

Kako bi ubrzali postupak upisa Vas kao člana knjižnice, možete prethodno ispuniti ovaj obrazac.

Radno vrijeme knjižnice

Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina
Ponedjeljak, srijeda: 11-19h (pauza 15-15,30h)
Utorak, četvrtak: 8-16h (pauza 12-12,30h)
Petak: 8-13h
Subota: 9-12h
 
Knjižnična stanica Brestovec Orehovički
Utorak: 9-12h
Četvrtak: 13-16h